Βιολογικά πέλλετ από καθαρό ξύλο

Τεχνολογία

στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί η εταιρεία BG PELLETS ΕΠΕ υποχρεωτικά αφαιρούνται οι φλοιοί έτσι ώστε τα πέλλετ που παράγονται να είναι από καθαρό ξύλο.   Η διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και η παραγωγή πέλλετ είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και είναι χωρίς σκόνη. Βιώσιμη πολιτική της εταιρείας είναι η βελτίωση της ποιότητας της τεχνολογικής διαδικασίας.