Οικολογικά πέλλετ με υψηλή θερμογόνος

Εργοστάσιο

τα πέλλετ είναι 6μμ, σε σάκους των 15kg, 70 σάκους ανά παλέτα. Το εργοστάσιο λειτουργεί με πρότυπη τεχνολογία για την παραγωγή – αφαίρεση του φλοιού, θρυμματισμός, στέγνωμα, βαθμονόμηση, ομογενοποίηση, σφαιροποίηση, ψύξη, κοσκίνισμα και συσκευασία.
Χρησιμοποιείται πολύ παραγωγικό και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό από τις ΗΠΑ. Όλες οι διαδικασίες γίνονται με υπολογιστή και είναι ενσωματωμένες σε δυο ομάδες ελέγχου, και αυτό επιτρέπει το εργοστάσιο να λειτουργεί σε κάθε βάρδια μόνο με 4 εργάτες, μαζί με τον χειριστή γερανών και τον οδηγό νταλίκας.