Βιολογικά πέλλετ

Γιατί οικολογικά πέλλετ

Τα οικολογικά πέλλετ είναι τα πιο οικολογικά και καθαρά καύσιμα, που χρησιμοποιούνται πλέον πολύ συχνά ως βασικό υλικό για την παροχή θέρμανσης. Τα οικολογικά πέλλετ για την θέρμανση χαρακτηρίζονται με χαμηλές εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου κατά την καύση, και έλλειψη πυριτικών προσμείξεων (άμμος και άλλα σκληρά σωματίδια, τα οποία βλάπτουν τους θαλάμους καύσης των καταναλωτών). Αυτό πετυχαίνεται με την αφαίρεση των φλοιών του ξύλου πριν το θρυμματισμό του.

Ένα από τα σημαντικότερα προνόμια των οικολογικών πέλλετ είναι η έλλειψη τέφρα. Τα πέλλετ καίνε σχεδόν χωρίς υπολείμματα – η περιεκτικότητά τους σε τέφρα είναι περίπου 1-2%.