Биогориво екопелети

ЗА ЕКОПЕЛЕТИ

Екопелетите са най-екологично чистото гориво и се използва все по-често като основен материал за осигуряване на отопление. Екопелетите за отопление се характеризират с ниско съдържание при изгаряне на серни и азотни окиси и двуокиси и липса на силикатни примеси (песъчинки, други скални частици, което уврежда горивните камери на потребителите). Това се постига като се отстраняват корите на дървесината още преди раздробяването й.
Едно от най-важните предимства на екопелетите е липсата на пепел. Пелетите изгарят почти без остатък – пепелността им варира около 1-2%.