Био екопелети

Суровина

Използваната суровина е смес от иглолистна и широколистна дървесина – 90% бук и габър и 10% иглолистен материал.