Био екопелети

Суровина

Използваната суровина е смес от иглолистна и широкалистна дървесина – 75% бук и габър и 25% иглолистен материал.