Екопелети от чиста дървесина

ТЕХНОЛОГИЯ

При технологията, която използва фирма БГ Пелетс ООД, задължително се отстраняват корите, така че произведените пелети са от чиста дървесина. Преработката на дървесина и производството на пелети е напълно автоматизирана и безпрахова. Устойчива политика на фирмата е повишаване качество на технологичния процес.